Röda Korset

Årsberättelse

Vi har precis fått Röda Korsets årsberättelse 2012 från tryckeriet. Kanske den mest läsvärda årsberättelsen Turbin varit med och producerat. Erik Olsson, projektledare och redaktör från Röda Korset
Ingrid Båvsjö och Kajsa Dahlberg, JG Communication

Du hittar den på: www.redcross.se/arsredovisning