Spotify

Produktion av omslagsbilder

Kund – Spotify

Uppdrag: Löpande produktion av omslagsbilder till spellistor i Spotify, för Sverige och resten av världen.