Tag Archives: natur och kultur

Natur & Kultur

Bokrepro - Fjärilsmannen

Till den här vackra boken, Fjärilsmannen, höll vi i bildrepro och såg till att alla provtryck kom så nära tryckets utseende som möjligt.

Förläggare och projektledare Maria Nilsson
Skribent Peder Edvinsson, Clas Källander
Fotograf Bobo Olsson