Myndigheten för delaktighet

Boken Riktlinjer för tillgänglighet

För den nya Myndigheten för delaktighet har vi producerat boken “Riktlinjer för tillgänglighet”. En satsning på att förbättra tillgänglighet till lokaler, information och verksamheter, för människor med funktionsnedsättningar av olika typer.

Vi har gjort layout anpassat efter de riktlinjer som gäller för funktionsnedsatta.

Givetvis levererade vi tillgängliga PDFer.