Botkyrkas Röster

Webbdesign

Tillsammans Fanzingo har vi gjort en hemsida med målet att få unga i Botkyrka att engagera sig i det kommande valet.

Alla Botkyrkabor kan skicka in tankar och åsikter, högt och lågt för att bli publicerade på hemsidan.